• MONslider2

Wie krijgt een mentor

Wie krijgt een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.
Voor iedere meerderjarige persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u Mentorschap Overijssel Gelderland inschakelen voor het vinden van een passende vrijwilliger die het mentorschap op zich wil nemen. De vragen om een mentor zijn vaak ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u een gesprek aanvragen met één van de coördinatoren.
Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland wordt door de rechtbank benoemd tot mentor. De vrijwilliger die het mentorschap uitvoert krijgt via mandatering alle bevoegdheden overgedragen.