• frontpage

Vacature voorzitter MOG

Algemeen

Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG) is een vrijwilligersorganisatie voor het uitvoeren van het mentorschap van professionele kwaliteit. Voor het onbezoldigd bestuur, dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, wordt er een bestuurslid met de functie van voorzitter gezocht. Het bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door een team van een aantal bezoldigde medewerkers (teamleider, coördinatoren en administratief medewerker).

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door:

 • Vrijwilligers te werven en te selecteren die bereid zijn op te treden als mentor;
 • Deskundigheidsbevordering voor deze vrijwilligers te verzorgen;
 • De aanvraag voor de instelling van mentorschappen door de kantonrechter te coördineren;
 • De (kandidaat-)mentoren te ondersteunen en te coachen bij hun werkzaamheden- De kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap te bewaken;
 • Het aangaan en onderhouden van contacten met o.a. de rechtbank, instellingen die op het terrein van zorg en dienstverlening werkzaam zijn en cliënten (organisaties) in de regio die voor het bovenstaande doel van belang zijn.
 • Voorlichting te bieden over mentorschap.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit (thans) 5 leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, lid.

Taken voorzitter

De voorzitter:

 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Volgt sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
 • Ziet toe op het in gang zetten, stimuleren en begeleiden van vernieuwingsprocessen in beleid en organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor een goede coördinatie bij realisatie van de doelstellingen.
 • Draagt er zorg voor dat het werk- en beleidsplan (incl. aandacht voor risico’s), begroting en (financieel) jaarverslag tijdig door het bestuur vastgesteld worden en halfjaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld
 • Zit de vergaderingen voor
 • Treedt op als bindende factor, onderhoudt contacten met bestuursleden en coördinatoren en zorgt voor jaarlijkse evaluatie binnen bestuur en met coördinatoren
 • Ziet toe dat er aandacht is voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met personen en organisaties.
 • Vertegenwoordigt de stichting bij Mentorschap Nederland en bij officiële gelegenheden.

Competenties voorzitter

Van de voorzitter wordt verwacht:

 • Ervaring met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in loondienst
 • Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebied
 • Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pre
 • In teamverband kunnen werken
 • Creatief
 • Standvastig
 • Overzicht houden
 • In staat zijn te relativeren
 • Verbindende figuur, intern en tussen binnen en buiten
 • Voldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige tijdsbesteding
 • Integer, en transparant m.b.t (neven)activiteiten waardoor belangen van de persoon op gespannen voet kunnen staan met die van de cliënten
 • Er mag geen sprake zijn van (mogelijke) belangenverstrengeling
 • Woonachtig in Overijssel of Gelderland.

In de procedure zal een Verklaring Omtrent het Gedrag worden opgevraagd.

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over deze taak, dan kunt u zich voor informatie wenden tot Cisca Haverkort, vicevoorzitter (telnr. 0578-620482) of Gerard Smit, secretaris (telnr. 0317-741286 of 06-39623446). De sollicitatiebrief mag worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .