• frontpage

Gezocht: bestuurslid Mentorschap Overijssel Gelderland,

met als aandachtsgebied: Inhoud en Kwaliteit
 

Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG) is een vrijwilligersorganisatie voor het uitvoeren van het mentorschap van professionele kwaliteit. Voor het  onbezoldigd bestuur( bestaande uit 5 leden), dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, wordt er een bestuurslid Inhoud en Kwaliteit gezocht. Het bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door  een team van  een aantal bezoldigde medewerkers (teamleider, coördinatoren en administratief medewerker).

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door:

 • Vrijwilligers te werven en te selecteren die bereid zijn op te treden als mentor;
 • Deskundigheidsbevordering voor deze vrijwilligers te verzorgen;
 • De aanvraag voor de instelling van mentorschappen door de kantonrechter te coördineren;
 • De (kandidaat-)mentoren te ondersteunen en te coachen bij hun werkzaamheden
 • De kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap te bewaken;
 • Het aangaan en onderhouden van contacten met o.a. de rechtbank, instellingen die op het terrein van zorg en dienstverlening werkzaam zijn en cliënten (organisaties) in de regio die voor het bovenstaande doel van belang zijn.
 • Voorlichting te bieden over mentorschap.

Taakomschrijving voor een bestuurslid Inhoud en Kwaliteit

 • Deelname aan de bestuursvergaderingen.
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de inhoud en kwaliteit van het beleid.
 • Toezien op de wijze van uitvoering van het beleid, de kwaliteit ervan en de continuïteit.
 • Overleg hebben met de teamleider en de coördinatoren minimaal 2x per jaar.
 • Toezien op de uitvoering van de dossierinhoudelijke taken.
 • Aansturen en ondersteunen van de teamleider en de coördinatoren.
 • Ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid.
 • Werkgeversrol vervullen.

Competenties en functievereisten

 • Sociale en communicatieve vaardigheden hebben.
 • Vertrouwenspersoon kunnen zijn en integer kunnen handelen.
 • Affiniteit met mentorschap hebben.
 • Zorg-gerelateerde opleiding op HBO niveau.
 • Het beschikken over een functie gerelateerd netwerk.
 • Begeleidende, coachende en ondersteunende vaardigheden hebben.
 • In staat zijn medewerkers aan te sturen en te ondersteunen.
 • Strategisch kunnen denken en handelen.

Reacties en sollicitaties:

Voor informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Cisca Haverkort, vicevoorzitter van MOG –telnr. 0578-620482.

Schriftelijke sollicitaties met CV kunt u tot uiterlijk 6 november richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.mentorschapog.nl